RAZSTAVA FOTOGRAFIJ V TRGOVINI FOTO BESENIČAR

9

OKTOBER, 2016

Razstava fotografij
Foto Beseničar
E-fotografija
Cewe

 

Večkrat smo že razmišljali, kako bi fotografom amaterjem omogočili, da bi predstavili svoja dela. Ena možnost je spletna galerija, druga je prava razstava v galeriji. Prva možnost že obstaja, a ima omejen doseg, pa tudi ogled na monitorju ni enak vzdušju na pravi razstavi. Problem pri pravi razstavi je v visokih začetnih stroških (najem prostora in tisk fotografij) ter relativno slaba obiskanost v dneh po otvoritvi. Ta pada po logaritemski krivulji, torej izjemno hitro. Dolgo se zato v tej smeri ni zgodilo nič konkretnega. Do pred približno leta dni, ko je urednik spletne galerije e-Fotografije prišel do učinkovite rešitve – avtorjev in odličnih fotografij je v spletni galeriji veliko, namesto v galeriji pa fotografije razstavimo kar v naši foto trgovini. Na ta način za razliko klasične galerije fotografije približamo tistim, ki jih to dejansko zanima oz. jim predstavlja hobi. Ostal je še problem tiska fotografij za razstavo. Tako je nastala povezava galerije e-Fotografije, podjetja CeWe in trgovine Foto Beseničar. Prvi izbere avtorja (včasih tudi več hkrati) in naredi izbor fotografij, drugi poskrbi za kakovosten natis, tretji jih razstavi v svoji trgovini.

Razstava fotografij v trgovini Foto Beseničar

Otvoritve razstav so zagotovo nekaj posebnega, saj se začnejo ob 17. uri, ko je trgovina še odprta. Pogosto se zgodi, da so poleg obiskovalcev, ki so se namenili na ogled razstave, prisotni tudi naključni kupci, ki jim fotografija predstavlja hobi, in zato svoj nakup podaljšajo še za kakšno uro.

Na otvoritvi Matjaž Intihar predstavi avtorja oz. avtorje, če jih je več, ti pa potem na svoj način zgodbo posamezne fotografije, uporabljeno opremo, obdelavo ter včasih še anekdoto o nastanku.

Razstava v trgovini se praviloma zamenja vsak mesec.